Biyernes, Pebrero 26, 2016

ECC PHILIPPINES RECOGNIZES DISABILITY CLAIM FOR OFW WORKERS..

ECC Orders SSS To Give Seaman Arabejo

Disability Grants

By: Teddy Cho and German Ojeras

An engine fitter-welder named Jade Arabejo was working in a shipping company when he was confined in a hospital in Belgium due to chest pain. He suffered from coronary artery disease, and was repatriated to the Philippines for continuous medication.

According to his pre-employment medical examination, Arabejo was fit for lookout duty and engine service. Although, it was noted that he was under maintenance medication for hypertension and diabetes mellitus.

Arabejo filed for EC claims but SSS denied it. SSS said that his illness has no causal relationship to the nature of his work and that his diabetic mellitus is a non-compensable disease. The diabetic condition of Arabejo caused the manifestation of his heart illness.

Arabejo, consequently, appealed to the Employees’ Compensation Commission (ECC) and upon review, the ECC ruled that hypertension or high-blood pressure is a major risk factor in making a person vulnerable to atherosclerosis.

Annex A of the Amended Rules on Employees’ Compensation states that the heart ailment of the employee may be considered compensable under any of the following:

a.   “If the heart disease was known to have been present during employment, there must be proof that an acute exacerbation was clearly precipitated by the unusual strain by reasons for the nature of his work.” 

The ECC recognizes that the strenuous working conditions of Arabejo as engine fitter-welder in the engine room of a vessel entailed exposure to intense heat. This made him susceptible to fatigue and strain that weakened his resistance and triggered the manifestations of his heart ailment.

The ECC explained that although diabetes mellitus may have worsened the heart problem of Arabejo, it is not the sole risk factor. Physically exhausting working conditions as fitter placed too much unusual strain on his body. There is, thus,  a probability that Arabejo’s working condition contributed to the manifestation of his heart ailment.

The ECC ordered SSS to grant Arabejo EC disability benefits and reimbursement of medical expenses in accordance with Presidential Decree No. 626, as amended.

The Employees’ Compensation Commission, an attached agency of the Department of Labor and Employment, is mandated to review EC claims denied by the SSS or the GSIS, on appeal. (VerGarciablogs)

KA WILSON NG PAG-ASA NG 3RD DISTRICT NG MAYNILA..

                                        ASENSO                MASA

                                                              NG


                                 ASENSO              BAYAN

KA WILSON NG

 Ka Wilson Ng (Standing 1st at the  left side) 

ASENSO NG MASA, ASENSO NG BAYAN AY PLATAPORMANG LULUTAS SA KAHIRAPANG MAGPA-HANGGANG SA NGAYON AY NANANATILING SULIRANIN HINDI LANG DITO SA MAYNILA KUNDI MAGING SA BUONG BANSA. ANG PAMAHALAAN AY PATULOY PA RIN NILULUTAS ANG PAIKOT-IKOT NA PROBLEMA. PANAHON NA PARA TULDUKAN ANG MGA SULIRANING ITO. BIGYAN DAAN PO NATIN ANG KANDIDATURA NI KA WILSON NG, ISANG TUNAY NA MAKABAYANG CHINOY.

Kapansin-pansin ang katayuan ng ating Politika at Ekonomiya at higit sa lahat ang kahirapang Mapang-alipin bunga ng Korapsyon at kapabayaan ng mga nakalipas na pamahalaan. Sa kabila nito'y ang kadalasang paghingi ng pag-taas ng sahod ng mga Manggagawa at walang patumanggang pagtaas ng mga bilihin bagama't ang presyo ng Langis sa merkado at ang pamasahe ay BUMABA na. Hinggil dito ito po ang mga solusyon:


1) Isa-batas ang mga panukalang batas ng RENTAL CONTROL LAW. 
2) RENTAL ROLL BACK.
3) ON-SITE HOUSING para sa mga informal settlers( mga Maralita).
    Anu-ano ang mga bentahe ng mga nasabing mga Batas?
1) Ang RENTAL-CONTROL LAW sa dami ng mga maliliit na Negosyante na nangungupahan lamang ito'y makakatulong sa kanilang mga pananalapi dahil sa Magkakaroon sila ng sapat na kakayanang maitaas ang mga sahod ng mga kani-kanilang mga Manggagawa na siya rin magdudulot ng pagtaas kakayahang bumili ng kanilang mga pangangailangan (basic needs). Ito'y magdudulot din naman ng Masiglang pag-daloy produksyon ng kani-kanilang mga Manggagawa. Ang halagang malilikom o matitipid ng mga maliliit na mangangalakal sa di pagtaas ng upa (renta) ay maaring gamitin sa pandagdag ng suweldo ng mga empleyado o manggagawa. Sa ganitong paraan upang makaiwas din sa pagsasara (bankruptcy) ng negosyo.
2) RENTAL-ROLLBACK - Ito naman ang magbibigay o magbabalik ng tiwala sa mga Taong-bayan lalo na ang sektor ng Manggagawa sa kanilang pamahalaan dahil sa pagtataguyod ng kanilang kapakanan at hustisyang panlipunan (Social well-being and Social Justice). Ang resulta dagdag na kita sa manggagawa na mangangahulugan  ng paglago ng kakayanang bumili (means increased purchasing power of the masses). Ang paglago ng koleksyon sa buwis (witholding tax) at paglago sa pananalapi ng pamahalaang lokal ay maaari din humantong sa paglago ng ekonomiya bunga ng malaking savings (pagtitipid).
3) On-Site housing resettlement ay para sa mga mamamayan, lalo na ang mga informal settlers, lalo na at malapit ang kanilang pinapasukang trabaho. Kung sila man ay paalisin sa kanilang tinitirikang mga lugar sila mismo ang dapat bigyan ng karapatan sa nabanggit na lugar kung sakali man ito ay ipapadebelop.

Patuloy na tinututulan ni Ka Wilson Ng ang walang habas na pagpapalayas ng mga maralita sa kanilang mga tinitirikang lugar dahil mapapalayo ang mga nagtatrabahong mga maralita ang siyudad ay sentro ng development sa pangangalakal. Kapag napalayo sila sa siyudad isa na namang dagdag gastos sa kanila sa pamasahe. Kaya Karamihan sa mga dati ng na-relocate sa mga lalawigan ay nagsibalikan bunga na rin ng Kakulangan ng mga Social services dun at walang matinong trabaho.


Kailangan ng Batas na pipigil o Magre-regulate (maglalagay sa ayos) sa di-makatuwirang at di-wastong pagtaas ng upa (renta) ng mga nagpapaupa (landlords).
Ano ang lohika sa mga nabanggit na mga batas at panukala?

Ang mga OFW's o mga bayaning buhay na matagal-tagal na rin namumuhunan sa ating bansa ay napilitan din umalis at mangibang bayan dahil sa Pagkalugi sa pamumuhunan bunga na rin ng Di- wasto at Di-makatarungang Pagtaas ng upa.

Ang Rental control law, Rental roll-back at On-site relocation pa rin ang pinaka-epektibong paraan upang matugunan at matulungan ang ating bayan na kinabibilangan ng mga OFW's, Empleyado o Manggagawa, maralita at maliliit na Mangangalakal (negosyante).

Sama-sama nating itaguyod ang mga panukalang pagmumulan ng Pambansang Pagbabago.

Bayan kayo na po ang mag-desisyon sa HALALAN 2016 , Huwag nyo pong Kalimutan si Ka WILSON NG, bilang Konsehal ng 3rd.(ikatlong) distrito ng Maynila. Isang responsableng may-ari ng masustansiyang mga tinapay na mabibili sa PO CHUAN TIN Bakeshop. Ang PO CHUAN TIN ay mahigit ng 60 taong naglilingkod sa mga kababayan natin.


Bigyan Daan po natin ang ASENSO NG MASA, ASENSO NG BAYAN. Atin pong samahan sa kanyang hangarin si KA WILSON NG ng 3rd District of MANILA ang "DUTERTE NG ONGPIN".  Ang inyong lingkod sa hirap at ginhawa ----------------


KA WILSON NG-----------SALAMAT PO.


ASENSO NG MASA , ASENSO NG BAYAN.

Martes, Pebrero 23, 2016

SEARCH FOR MR. & MISS TEEN ASIA PAGEANT IS ON FOR 2016..

Attention.. Join Now and Register at the Mr. & Ms. Teen Asia 2016.. Please contact Organizer and Director Arniel Gutierez at Tel. 232-5035 or Celfon. No. 0999-1512111.. Winners will be proclaimed on July 30, 2016 to be shown on television IBC Channel 13.. Register Now!!

Martes, Pebrero 16, 2016

TIPS WHILE CAMPAIGNING IN AN ELECTION..


Some Suggestions & Tips While On The Campaign Trail
By: Elizabeth Sevilla Capular, RN and Presidential Aspirant for the year 2016

The Author and her daughter Janice


Congresswoman Leah Paquiz of Ang Nars Party List

Nurse Elizabeth S. Capular all smile with Rep. Leah Paquiz of Ang Nars Party List in a meeting held recently at the ANPL headquarters.

Campaign season is one of the most exciting adventure that the election season offers, here are some of the important pointers and suggestions on the lifestyle that candidates in any elective position operating on a shoe string budget. More importantly for those that are with no ADVANCE PARTIES.. to prepare their itineraries, monitor, the campaign trail of a particular candidate.. Alalays(assistant/or assistants) are of great importance as well, they sometimes if not always serve as: 1)  Food tasters  2) Bodyguards  3) Advance emissary  4) Tacticians  5) Logistics officer  5) Confidant  6) Adviser/Consultant  7) A Loyal companion. Nothing wrong with having so many Alalays (assistants) just make sure that they don't become the HAWI BOYS that some people gets irritated by their presence. 

Alalay's can possibly survey/monitor the areas for a place to stay, look for food, find a good place to stay. Since it's a provincial sortie there are places that are rich in Negative Ions. (http://negativeionizers.net/negative-ions-benefits/)
                                                                                                                                            (http://www.negativeiongenerators.com/negativeions.html)
Alalay's can possibly survey/monitor the area for any suspicious person or entities, so   good communication tools and protective gadgets must be provided. Overall nothing beats a good preparation and good planner who has the capacity to detect problems in advance and provide a good if not an excellent solutions to remedy a simple or complicated problems and scenarios. Careful screening of your alalays in order to prepare them for any eventualities.
The most important characteristic being a problem solver and an excellent solution provider even under any given circumstances; anticipates the need of the people around and a good follower. However, if it's too expensive for you to have an assistant you might as well look for volunteers.  NGO's are sometimes helpful.

ON FOODS, MEDICINE and WATER

For candidates who are already senior citizens consume more veggies, fish and healthy water (http://www.healthywater.com/info.html) rather than too much red meat consumption should be observed while on a campaign trail. Herb extracts (w/ the Physician's approval) is also an option if synthetic medicines becomes prohibitive due to the distant proximity of drugstores.

If one can't avoid  the unhealthy lifestyle that comes with the campaign sorties, alkaline based foods and healthy drinks is a must. If it's not possible of limited budget just avoid the liquor being offered by asking coffee or tea instead. There are several reasons why candidates suffers from stress, fatigue because of lack of sleep, campaign trails are usually held during night time and could last up to the wee hours. Nothing beats a good night sleep for it allows your body's defenses to recuperate despite the wear and tear of a campaign sorties. When all of these things happens (unhealthy lifestyles) a doctor and a nurse should be part of your entourage, if you can't afford it then precautions, prevention and prudence should take precedence of your actions. Plan your trips, study your options especially if you're going to visit unfamiliar territories. An offer to drink wine, spirits or liquor by people you do not know might be misconstrued if you refused it, so the best option is to offer them the wine that you have taken with you. A good reasoning beats an inexcusable alibis especially when being offered a drink. If you don't have a bodyguard or an assistant your best tools are respectability, dignity, goodwill and a good image. Or you might even use your present physical and health condition to avoid it.

Avoid Kilawin (raw fish) if you're not use to it, female candidates are also advised to avoid liquor as much as possible while on a campaign trail for it will surely dehydrate your body of the much needed liquid your body needs especially  during the El Nino Phenomenon, however, when rain comes into the picture and your in the middle of a large track of land, it's nice to bring an umbrella or a raincoat in a bag. 

Don't forget to log on to the PAG-ASA website (https://web.pagasa.dost.gov.ph/ ) for your daily dose of weather bulletins.

Heart attack is also caused by a poor diet, stress(Psychological and Emotional), avoid extra-marital relationship,  while on a campaign trail, putting off a fire with another form of fire is not a good option. If you're going to curse someone(mura) when you're angry before doing it, count from one to ten or Pray the rosary instead. Money can also be a source of stress that's why planning(strategic) and a good travel guide (person or a laptop) is a must. Read a good book while on a trip. When preparing a speech it might help to have a book on jokes to use as a good punchline, when in front of a crowd to break the monotony and boredom. A good joke can be an icebreaker.

IS WATER AN IMPORTANT FIRST AID? 

When you're in a place where clean and potable water is scarce the best is to bring your own bottled water, it may be alkaline, mineral, or distilled water (for your vehicle). A person suffering from a heart disease may have a problem climbing stairs  or an uphill walk, water can be very important before climbing stairs or a walk uphill, since heatstroke is very dangerous.


The untimely demised of a Presidential aspirant Representative/Ambassador Roy Seneres could have been avoided. This Blog are for the aspirants in the elective post who might be suffering from a debilitating disease or persons with special disabilties (PWD),


Presidential Aspirants Roy Seneres during the filing of his COC at the COMELEC.

Presidential Aspirants Roy Seneres with Davao Mayor Rodrido Duterte 

who are about to have a first hand experience of a political campaign on a shoe string budget. 

ABOUT THE AUTHOR:

Elizabeth Sevilla Capular known to many as "Inday Beth" was born on September 14, 1954 at Iloilo City, Philippines. She was the FIFTH  child in the family of 10 siblings by her parents ENRIQUETA SEVILLA CAPULAR, a part time business lady and a housewife; and by her father ELVIN ARCENAL CAPULAR a private in the USAFFE. He had surpassed the Death March from BATAAN to CAPAS TARLAC. Her father was buried at Libingan ng mga Bayani in Taguig with a Philippine and American Flags on top of his coffin with a 21 gun salute. She graduated with a Degree of Bachelor of Science in Nursing at St. Jude College of Nursing located in Dimasalang St. Sampaloc Manila. She took the board examination and garnered the top 11th on her First Nursing board examination taken in 1978 at Ramon Magsaysay High School. She had been a recipient of Iloilo City Government Scholarships Association and also an active girl scout member under Ms.Nimfa Pastrana. Had been a graduate of Rizal Elementary School Magsaysay Ave. in Baguio City, Philippines.

-1st. Woman President of Iloilo Student Council located at Molo, Iloilo City.
-Associate Editor Queen City Forum, Molo Iloilo City.
-Delegate at the National Press Conference Surigao Nickel City.
 Only 1st Year Corp Sponsor of the ROTC Cadet Corps, to Mr. Edgar    Fuentes at Iloilo City High School.
-3rd Honorable mention- 3rd Year High School at Molo Iloilo City.
-Awarded as The Model Student of the year from First year to Fourth  year.
- Awarded as the Most Outstanding Student of the Year 4th Year awarded   by the Children's Museum and Library.
-Member Chorale group under Ms. Delos Santos Iloilo City High School.
-Nursing Preparatory at Central Philippines University .
-Coordinator of JOE DE VENECIA for President.
-Coordinator Fernando Poe Jr. for President .
-Coordinator of RAUL ROCO for Senator .
-2010 PRESIDENTIAL CANDIDATE.
-2007 and 2013 CANDIDATE for SENATOR.
(VerGarciaBlogs)