Sabado, Hulyo 2, 2016

DECORATIVE BALLOON MAKING SET


TRENDY BALLOON MAKING SA HULYO 9
                                         Birthdays balloon design

Matuto at kumita. Mag-aral ngayon. Kabuhayang sagot sa kahirapan. Isang seminar at workshop ang ilulunsad  ngayong Sabado Hulyo 9, 2016 tungkol sa ‘How to make Trendy Balloon and Reflexology the easy way” sa training hall ng  OCSL, Rm. 305 BPI Roman Santos Bldg., Escolta, Manila. Ito ay magsisimula ng alas diyes ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.

Klik ngayon ang ganitong skills. Ituturo rito ang paggawa ng: Balloon on stick, Lobo sa loob ng malaking lobo, twisting, halaman sa paso o centerpiece, arches, pillars, printing ng pangalan sa lobo. Ituturo rin kung saan makakabili ng mga murang materyales sa lobo.  Ang decorative balloon ay magagamit sa mga nagdaraos ng birthdays, baptismal. debut, valentines, weddings, fiesta, sportfest, launchings  at iba pang okasyon.

Sa mga interesadong dumalo, magsadya sa araw ng seminar o tawagan si  Josie sa T.232-7797 at mobile no. 0919-3905259 para sa slots. May kasama pang materyales na puwede ng dalhin pauwi pag natapos na ang workshop, may snacks at bibigyan ng sertipiko ng kasanayan ang mga dadalo.


Dumalo rin sa Reflexology, Footspa at Facial, na gagawin din sa Hulyo 30, 2016 (Sat.). Klik at maganda ang kita sa ganitong hanapbuhay. 

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento